ขั้นตอนการให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้าง

Process

 

บริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา

บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบรายละเอียดและขั้นตอนการออกแบบดังต่อไปนี้

teamwork

รับทราบแนวคิด คอนเซ็ปต์

พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

group

สำรวจที่ดิน

สำรวจสถานที่ก่อสร้างและวางผัง

porise

ทำสัญญา สรุปแบบ
และเริ่มก่อสร้าง