Contact Details

ติดต่อเรา

 

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง >> สถาปนิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม, เทคนิคสถาปัตย์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ
  • สามารถใ AutoCad, SketUp, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • หากสามารถถใช้ Autodesk Revit ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กรุณาแนบไฟล์ผลงานมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดของงาน

  • ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทางหรือแผนงานที่องค์กรกำหนด โดยผู้จัดการส่วนรับผิดชอบแบบบ้านหลังใหญ่เป็นหลัก
  • ตรวจสอบผลงานที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อพัฒนาจุดบกพร่อง หรือปรับปรุงการออกแบบ
  • ออกแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ถนัดออกแบบบ้าน โดยใช้โปรแกรม Archicad, Autocad

ติดต่อเรา :